airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Om trintest

Trintest er et evalueringsværktøj til at måle elevernes udbytte af skolens undervisning i henhold til læringsmålene for trintest-fagene. Trintest afholdes i april hvert skoleår, jf. Årsplan
Testfag og øve-opgaver

Trintest er ikke en prøve – der er ingen censur og der tildeles ikke karakterer. Testen bruges til at evaluere den enkelte elevs færdigheder og faglige udvikling, og testresultaterne danner grundlag for tilrettelæggelse af videre skolegang for den enkelte elev.

3. klasser afholder trintest i:

  • Grønlandsk
  • Dansk
  • Matematik

Hent øveark

7. klasser afholder trintest i:

  • Grønlandsk
  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik

Hent øveark

Opgavesættet indeholder både nemme og svære opgaver for at tilgodese forskellige elevgrupper. Det forventes ikke at alle elever kan løse alle opgaver. Eleverne opfordres til at gøre det så godt de kan, og løse opgaverne efter bedste evne. Resultatet af testen bruges til at lave en samlet vurdering af elevens faglige niveau, og herefter udarbejde en målrettet handleplan for elevens videre skolegang.

Andre evalueringsværktøjer

Trintest er blot ét ud af flere evalueringsværktøjer:

  • Angusakka
  • Fremlæggelse af eget arbejde – 3. klasse
  • Den emneorienterede opgave – 7. klasse

Resultaterne fra trintest samt ovenstående evalueringsværktøjer bruges til at udarbejde en samlet vurdering af elevens faglige niveau samt en handleplan for elevens videre læring.


Årsplan og
trintest kalendere
Gå til
Skolens forberedelse
til Trintest
Gå til
Afholdelse af trintest
Gå til
Formularer
Trintest
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023