airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Testforberedelse

Her kan du læse om skolens forberedelser op til trintesten.
Registrering af elever

For at sikre at alle 3. og 7. klasses-elever deltager i trintest, skal skolen registrere eleverne i Tabulex TEA. Hvis skolen ikke har adgang til Tabulex TEA, skal skolelederen bede kommunens skoleforvaltning om at registrere eleverne i systemet. 

Registreringen af eleverne skal opdateres løbende i løbet af skoleåret, bl.a. i forbindelse med elevers til- og fraflytning af skolen. Elevregistreringen skal være fuldt opdateret inden bestilling af trintest i november.


Bestilling og opbevaring af trintest

Skoler bestiller trintest til 3. og 7. klasse ved at indsende nedenstående bestillingsskema, enten pr. mail eller som luftpost. Uddannelsesstyrelsen skal have alle skolers trintestbestillinger senest d. 15. november, jf. Årsplan.

Trintestopgaver samt facitlister skal opbevares forsvarligt på skolen, og må ikke bruges som øve-materiale op til trintesten.

Bestilling af trintest

Orientering om trintest

Skolen skal sikre at berørte trinledere, lærere, elever og forældre bliver grundigt orienteret om trintest. Orienteringen skal informere om:

 • Trintesten som evalueringsværktøj
 • Formålet med trintesten
 • Gennemførelse af trintest
 • Brugen af trintestresultaterne

Orienteringen skal sikre at elever og forældre kender trintestens betydning for skolens videre arbejde med eleverne. Nedenstående dokumenter kan udleveres i forbindelse med orienteringen.

Samlet vurdering efter trin
Vejledning til gennemførelse af trintest

Korrekt udfyldelse af oplysninger

Forud for trintestens afholdelse sikrer skolen at forsiden på hvert testark indeholder følgende oplysninger:

 • Skole-nr. 
 • Elevens fulde navn
 • Elevens cpr-nr.
 • Elevens klasse

Dertil skal eleven specificere sit hjemmesprog. Alle nævnte oplysninger skal være korrekt udfyldt før afsendelse af testresultater til Uddannelsesstyrelsen.

Forberedelse af trinledere og faglærere

Forud for trintesten skal trinledere og berørte faglærere gøre sig bekendt med den samlede procedure for testens afholdelse:

 • Byde eleverne velkommen
 • Præsentere trintesten
 • Hjælpe eleverne med at angive deres hjemmesprog
 • Gennemgå trintestens instrukser og give eleverne mulighed for at stille spørgsmål

Trinledere og lærere kan finde vejledning og inspiration i nedenstående dokumenter.

Samlet vurdering efter trin
Vejledning til gennemførelse af trintest

Forberedelse af elever
 

Forud for trintestens afholdelse gives en detaljeret orientering om trintest til berørte elever. Elever forklares:

 • Formålet med trintesten
 • Gennemførelse af trintest
 • Regler for toiletbesøg
 • Regler for hjælpemidler
 • Regler for forsinket fremmøde, fravær og sygdom
 • Procedure ved snyd

Dertil får eleverne mulighed for at øve sig til trintest med øveark:

3. klasse øveark

7. klasse øveark


Årsplan og
trintest kalendere
Gå til
Om trintest
Gå til
Afholdelse af trintest
Gå til
Formularer
Trintest
Gå til
Sidst opdateret: 12. maj 2023