airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sammisat app

Sammisat - Majoriaqs undervisningsredskab
Sammisat - Majoriaqs undervisningsredskab
Sammisat er en undervisnings-app for Majoriaq-undervisere på iPad, hvor underviseren kan oprette undervisningsforløb og gennemføre undervisningen ved hjælp af app’en. Til Sammisat er der også forbundet en elevapp, Suliakka til android og iPhone smarttelefoner.

Hent Sammisat app på iTunes, efter download vil den bede om en kode. Du får koden fra min leder i dit Majoriaq center.
Brugervenlige værktøjer
I Sammisat er der et board, som kan indeholde op til fire værktøjer og underviseren kan tilføje flere boards i samme undervisningsforløb. Alle værktøjer i boardet er fordesignet, så underviseren ikke skal bruge tid på opsætning, men i stedet blot skal fokusere på undervisningens faglige indhold. Det betyder, at app’en er hurtig og dynamisk at arbejde med.

Styrken i Sammisat-app’en ligger i brugervenligheden samt de værktøjer, der er til rådighed. Værktøjer til tilrettelæggelse af undervisningen er: Video, YouTube, Google, Illustrationer, Opgaver, Lydoptagelser og ikke mindst læringsmål.
Læringsmål som værktøj
I Sammisat er der indlagt læringsmål i fagene dansk, engelsk, matematik, grønlandsk og temafag. Det betyder, at undervisningens formål kan defineres ud fra hvilket læringsmål, der undervises ud fra. Indsættelse af læringsmål til sit board, giver mulighed for eleven også at vide konkret hvad formålet med undervisningen er, men også for underviseren, som gør det muligt at systematisere sin undervisning.

Når en underviser har delt sit materiale med andre er det også synligt hvilket læringsmål, der er benyttet og dermed opstår der gensidig inspiration imellem underviserne. Underviseren kan vælge at dele sit materiale ved at sende det til andre brugere eller ved at offentliggøre sit materiale, så alle kan se det.
Materiale og vidensdeling
Majoriaq-underviserne er særligt udfordret ved, at der ikke er nationale undervisningsmaterialer, der er rettet mod den målgruppe, der er i Majoriaqs boglige opkvalificeringsforløb, dvs. unge voksne. Kort sagt, der er ikke Inerisaavik eller Ilinniusiorfik til dem. Men Sammisat gør det muligt at udveksle materialer og videndele ved at underviserne kan sende deres slides til hinanden, og man kan dele sit materiale ved at offentliggøre det på app’ens åbne samling.

Det kan enten være noget materiale man selv har udviklet eller hentet fra internettet. Det er også muligt at kopiere slides fra en anden undervisers undervisningsforløb og gøre materialet til sit eget. Når en undervisers materiale bliver hentet fra en anden underviser får vedkommende notifikation om dette, således der er gennemsigtighed.
Elevapp'en Suliakka
En underviser kan dele sit undervisningsforløb med andre undervisere, sine elever eller grupper samt sende opgaver ud til sine elever gennem en Lektion, som eleven kan udføre opgaven i fra Suliakka iPhone- eller Android app’en.

Suliakka er en app designet til elever, der er på iPhones og Android smartphones. Det er en arbejdsplatform til eleven, hvor eleven kan producere kategoriserede private indlæg. Et indlæg kan kategoriseres som Noter, Lektier, Mål, Logbog, Frit eller Send.
Åbn og udfør opgaver
Applikationen har to feeds, hvor den ene er elevens private indlæg, mens den anden er Opgaver modtaget fra en lærer. Under opgaver kan eleven åbne lærerens Lektion (Boards), åbne og udføre en opgave, som leveres tilbage til lærerens Sammisat iPad app.

Indlæg og udførsel af Opgaver tilbyder følgende værktøjer til eleven: Tekst, tag et billede, upload et billede, optag en video, upload en video, optag lyd, link boks, illustration (som også indeholder farvekombinationer samt indsæt et billede).
God grund til at udnytte ny teknologi
Vi oplever en ændring i hvad der aktiverer undervisere og elever. En ny generation af elever der allerede fra en tidlig alder har egenskaberne til at arbejde med tekst, billeder, videoer, lyd, links og interaktive illustrationer.

Sammisatplatformen fokuserer på dynamiske værktøjer og kreative rammer, så underviseren og eleven kan udfolde sig med indholdet.
Sammisat handler om fagligt indhold. Netop produktionen af indhold er, hvad der får Sammisat til at skille sig ud, da det har simplificeret og styrket processen med at udvikle og samle undervisningsmaterialer.
Sidst opdateret: 02. marts 2020