airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Log ind

Dysleksitiltag for skolebørn i Grønland

Uddannelsesstyrelsen har offentliggjort en rapport om ”Dysleksitiltag for skolebørn i Grønland”.
24. november 2020

Rapporten beskriver en undersøgelse af skriftsproglige færdigheder blandt elever fra 1. til 3. klasse i folkeskolerne. Undersøgelsen blev gennemført af Uddannelsesstyrelsen i perioden 2015-2020 og havde til formål at skabe større opmærksomhed på elever med forsinket skriftsproglig udvikling, som kan skyldes ordblindhed.

Rapporten giver forslag til, hvordan man kan afgrænse den gruppe af elever, som ved slutningen af 3. klasse har størst vanskeligheder med skriftsproget, og den viser, at denne gruppe med rimelig sikkerhed kan udpeges ud fra deres testresultater allerede i 1. og 2. klasse.

Med de nye tests har skolerne nu redskaber til løbende at monitorere elevernes skriftsproglige færdigheder og til at udpege elever med behov for særlig støtte.
Det skal også bemærkes, at testene er ikke ordblindetests, men screeningsværktøjer og monitoreringsredskaber, så man på et tidligt tidspunkt kan identificere elever med risiko for ordblindhed og dermed få mulighed for at målrette den læsepædagogiske indsats og følge den enkelte elevs progression.

I forbindelse med rapportens udgivelse siger Naalakkersuisoq for Uddannelse, Katti Frederiksen:

Jeg er glad for, at et stort og meget nødvendigt arbejde for samfundet nu er færdiggjort og udkommet. Læsefærdigheden er menneskes største redskab til at deltage i samfundet. Derfor har det længe været en politisk målsætning for Naalakkersuisut at styrke dette. Alle har ret til at blive hjulpet, og det er bedst med tidlig indsats.
Jeg har fulgt på sidelinien siden projektets opstart, da opgaver/projekter med udgangspunkt det grønlandske sprog er sjældne.

Derfor vil jeg opfordre skoler og andre aktører til at læse rapporten, da projektet har ført til ny og praktisk relevant viden om tidlig læseudvikling blandt skoleelever her i landet. Jeg vil også opfordre alle skoler til bruge de nye tests, så de kan blive mere opmærksomme på deres elevers skriftsproglige udviklinger
”.

Henvendelser vedrørende 1.-3.klasse test skal sendes til: ILA@nanoq.gl

For yderligere informationer kan man kontakte skolekonsulent for ordblindhed Karina Meincke kame@nanoq.gl

Se rapporten her

Dysleksi rapport