airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles informationssite for pædagogisk personale i Grønland

Uddannelsesstyrelsen har lanceret en hjemmeside, hvorfra al pædagogisk personale i Grønland kan finde information om pædagogiske værktøjer til arbejdet med børn i førskolealderen.

13. januar 2021

Hjemmesiden er en del af uddannelsesportalen iserasuaat.gl, som henvender sig til lærere og undervisere i folkeskolen, GUX og Majoriaq – og nu også pædagogisk personale i førskole- og dagplejeinstitutioner.

Om lanceringen af hjemmesiden siger styrelseschef, Simon Lennert:

”Det har længe været en målsætning for os at kunne give pædagogerne i Grønland en fælles informationsplatform. Hjemmesiden har været undervejs et par år, og vi er glade for at den nu er en realitet, så pædagogerne kan følge med i hvilke tiltag og projekter, vi arbejder med inden for deres område.”

Det er Uddannelsesstyrelsens afdeling for førskoleområdet, som udvikler de materialer og pædagogiske værktøjer, der løbende vil blive publiceret på hjemmesiden.

Herudover vil nyheder og pressemeddelelser, der vedrører førskoleområdet vil også være tilgængelige på hjemmesiden, samt blive delt på Uddannelsesstyrelsen facebook-side, Ilinniartitaanermut Aqutsisoqarfik / Uddannelsesstyrelsen.