airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Seks gode råd til indsatsen mod mobning

Vi ønsker lærere, elever, forældre og skoleledelser en god skolestart 2023 med fokus på trivsel og antimobning. Se de seks gode råd til indsatsen mod mobning, og hvordan I giver jeres elever en bedre trivsel.
15. august 2023

Vi nærmer os skolestart. Det er, som vi alle ved, en særlig vigtig tid for de nye skoleelever – men også for alle de elever, der starter i skole igen efter ferien og nu på næste klassetrin.

Det er også en vigtig arbejdsstart for lærere og for skoleledelsen.

Uddannelsesstyrelsen opfordrer til at bruge skolestarten som en start på markering af antimobning og den gode skoletrivsel. At netop skolestarten benyttes til sådan en markering vil signalere retten til en skolegang uden udstødelse.

Nedenfor bringer vi med udgangspunkt i den nationale strategi mod mobning ideer til, hvordan skolestarten også kan bruges til værdiarbejdet for en tolerant og inkluderende skole.

Venlig hilsen
Uddannelsesstyrelsen v/ Kaali Olsen (Chef for Uddannelsesstyrelsen) og Karen Mathiesen (projektleder for den nationale strategi mod mobning på uddannelsesfeltet).

 Skolestartsideer for skoler til markering og start på indsatsens mod mobning og for trivsel i skolen:

 1. Italesæt betydningen af at være en skole, der arbejder mod mobning og for trivsel, når der holdes velkomsttale for skolestarterne og deres forældre. På den måde får alle disse værdier med sig fra allerførste skoledag. 
 2. Beslut jer for at i dette skoleår udvikler I en mobbepolitik på skolen. Og hvis I allerede har en mobbepolitik – så se efter om jeres politik trænger til en opdatering? Er der fx tekst om digital mobning? Og kender eleverne skolens mobbepolitik?
 3. HUSK at mobning er fællesskabsudstødelse – og at der skal arbejdes med hele skoleklassens miljø, når der opstår mobning. Drøft i lærergruppen, hvordan I kan arbejde med skolens fællesskaber. 
 4. Drøft i lærergruppen, hvordan og hvornår emnet ’mobning og trivsel’ kan indgå i dette skoleår som undervisningstema (tekster, film, opgaver mm) fx i fagene: grønlandsk, dansk, engelsk, personlig udvikling og samfundsfag.
 5. Sæt antimobning på dagsorden til det første forældremøde i klasserne – og invitér forældrene til at udvikle ideer til, hvordan de kan støtte skoleklassens tolerance.
 6. Hent mere faglig viden og information i den nationale strategi mod mobning: Ny Strategi mod mobning (iserasuaat.gl)

Maniitsoq Majoriaq Kl. FA 1 aargang 2022-2023

Læs også