airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Studiemetodik

Fagsiderne udbygges løbende i samarbejde med fagkonsulenterne.
Nyheder
Inspiration

Studiemetodik GUX - elevaktiverende øvelser (Naja Sano)
Kapitel 1 og 3 (Kalaallisut):  Word (KAL), Pdf (KAL) (Link)
Kapitel 1-5 (Dansk): Word (DK), Pdf (DK) (Link)
Materialet vil i skoleåret 2018/19 være åben justeringer, eksempelvis forslag til nye øvelser eller blot rettelser af stavefejl. Vi hører også gerne jeres erfaringer med materialets grønlandske version. Input sendes til kabu@nanoq.gl 

Forløb
Lektionsplan for forløb til studiemetodik som forberedelse til større skriftlig opgave: Lektionsplan 
Plan for dobbeltmodul om taksonomi med forslag til arbejdsmetoder og andet godt: Forslag til time om taksonomi
Bilagsmappe til Studiemetodikforløb som forberedelse til større skriftlige opgaver: Studiemetodik større skr opgaver bilagsmappe, zip

Kurser
Kursus september 2014 (Link)
Kursus 2017 (materiale tilgår) (link)
Referencer
Links og litteratur (link)

Eksemplariske forløb

Større skriftlig opgave 

Materialet sigter mod at forberede til skrivning af større skriftlige opgaver, som skrives på hvert af de tre gymnasieår. De formelle rammer for disse opgaver læses i Vejledningen til den gymnasiale uddannelse kapitel 9 samt læreplanen for Studiemetodik.

Undervisningsforløbet består af 6 moduler a 90 min.

Målsætning og elevmotivation

Eleverne skal i alle tre gymnasieår aflevere store skriftlige opgaver - og det stiller store krav til elevernes skriftlighed. Dette er ukendt land for mange af eleverne og det er derfor vigtigt, at de bliver udsty

ret med gode grundlæggende redskaber og teknikker, som de kan bruge til deres skriftlige arbejde og mange gange også i eksamenssituationer. Forløbet er tilrettelagt med 6 moduler som en forberedelse til elevernes studieretningsprojekt i 2.g, men kan med fordel anvendes som optakt til andre skriftlige opgaver. Forløbet starter overordnet med en diskussion af de taksonomiske niveauer og bevæger sig hen imod den tekniske opbygning af en skriftlig opgave, dens struktur og indhold. Det store forarbejde forud for skriftlige opgaver (herunder emnevalg, problemformulering) behandler forløbet omhyggeligt, blandt andet med forskellige elevaktiviteter. Slutteligt tager forløbet hånd og eksamen, eksamensforberedelser og håndteringen af eksamensangst.


Forudsætninger
Der stilles ikke specielle faglige krav til eleverne forud for forløbet.

Imødekommelse af læreplanen
Se indledende afsnit for referencer.

Undervisningsmateriale
Forløbet består af en lektionsplan for 6 moduler a 90 min. samt en bilagsmappe med 1) dokumenter til eleverne, der blandt andet indeholder nyttig information, øvelser og opgaver samt 2) dokumenter til læreren, blandt andet med filer og links, som kan anvendes direkte via en projektor i undervisningen. Filerne er navngivet efter hvilket forløb de er tilknyttet.

Bemærk, at du skal have GUX lærerlogin for at kunne tilgå filerne. 

Læreplaner
Undervisningsvejledninger

Tukummeq Riis Berthelsen, Fagkonsulent

Kulturfag, Musik, Drama, og Studiemetodik

tube@kti.gl

Sidst opdateret: 02. marts 2020