airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Uumassusilerineq

Fagit allattorsimaffii ataavartumik ilinniartitsissutini siunnersortit peqatigalugit aaqqissorneqartarput.
Nutaarsiassat
Isumassarsiorfissat

Kalaallit Nunaanni nerisassat peqqinnerlu 
Kost og sundhed i Grønland

Issittumi pinngortitami pissuseqatigiinneq nunarsuarmilu silaannaap kissakkiartornera
Arktisk økologi og global opvarmning

Naasulerineq (Botanik) - sisamaasunit sungiusaatit pingajuat
Botanik - øvelseskompendium 3 af 4

Ilinniartitsinermi atortussat aammalu uumassusilerinermi sungiusaatit. Siunertaq: Naasut piffinni assigiinngitsuni tulluussartarneri soorlu makkunani lavarktiske klimazone-mi (soorlu Sisimiut) aammalu tempererede klimazone-mi (soorlu Fredericia). Naasut nalinginnaasut nassuiarnissaat. Naasut aalajangersimasut/naasoqatigiiaat taakkunani klimazonini marlunneersut assersuunnissaat. Klima naasunut sorlernut piffinni aalajangersimasuni qanoq sunniisarnera paasissallugu.
 
Imermilu tarajoqanngitsumi pissuseqatigiit (Ferskvandsøkologi ) - sisamaasunit sungiusaatit sisamaat
Ferskvandsøkologi - øvelseskompendium 4 af 4

Ilinniartitsinermi atortussat aammalu uumassusilerinermi sungiusaatit. Siunertarineqartut: Tatsini pissuseqatigiit paasisaqarfigilernissaat tassuunalu nalilersuinermi pinngorneri piusaat kemikkullu paasissutissaanik tunuliaqutsiisinnaaneq.  Klima akunnattumi (det tempererede klimabælte) aammalu Issittumi tatsit assigiissusaat assigiinngissusaallu misissornissaat. Qanoq klima piffimmi aalajangersimasumi uumassutilinnut sunniuteqartarnera tunngavilersorsinnaanissaanut.

Nunalerineq - sisamaasunit sungiusaatit aappaat
Geologi- øvelseskompendium 2 af 4

Nunalerinermut / nunap sannaanik atuartitsinermut atuartitsinermut atortut sungiusaatillu. Siunertarineqartut: Nunap qaavata sannaata ilaanik sermersuaqarfiup kingulliup nalaani pilersinneqarsimasumik suliat tikillugit kinnernik toqqartuinerit katersinerillu aamma issingersummik laboratoriami misissoqqissaagassanik allisitsiummillu misissugassanik katersinerit.

Kalaallit Nunanni arferit
Hvaler ved Grønland

Arferit pinngortitaanerannut pinngoriartornerannullu tunngasunik aammalu qipoqqat uumanerat ingerlaartarnerallu pillugit atuartitsissutissiat.  Ilinniartunik piumassuseqalersitsissutaasinnaasunik misilittaaneq aammalu Nuummiit Aasianniillu qipoqqaat pillugit quppersakkanik ilanngussineq. Biologi C-mut B-mullu tulluarsakkat. Oqaatsit: Qallunaatut.

Nunap naqqani pissuseqatigiit (Jordbundsøkologi ) - sisamaasunit sungiusaatit siulleq
Jordbundsøkologi - øvelseskompendium 1 af 4

Ilinniartitsinermi atortussat aammalu uumassusilerinermi sungiusaatit. Siunertarineqartut: Nunap naqqa kulstofimik imaqarnera misissorlugu, teoretisk-imillu nuna kulstof-imik imaqarnera qanoq najukkami nunarsuarmilu avatangiisinut sunniuteqartarnersoq paasiniarlugu. Ajornartorsiutip oqaasertalersorneranik aammalu isummersuummik atuinermik misilittaalluni akisassanik sanasinnaaneq. Kisitsineq atorlugu assersuusiaralugu inernerit suliarisinnaanissaat.

Ilikkagassatut pilersaarutit
Atuartitsinissamut ilitsersuut

Biologi A/B/C  (Qallunaatuinnaq allataapput) 

Kingullermik nutarterneqarpoq: 02. marts 2020