airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Biologi

Fagsiderne udbygges løbende i samarbejde med fagkonsulenterne.
Nyheder
Inspiration

Kost og sundhed i Grønland

Arktisk økologi og global opvarmning

Hvaler ved Grønland
Undervisningsmateriale om hvalers biologi og evolution generelt og pukkelhvalens liv og færden specifikt. Inkluderer elevaktiverende øvelser og pukkelhval-kataloger fra både Nuuk og Aasiaat. Velegnet til biologi C og B. Sprog: Dansk. 

Botanik - øvelseskompendium 3 af 4
Undervisningsmateriale og øvelseskompendium til biologi. Formål: At undersøge planternes tilpasninger til klimaet i henholdsvis den lavarktiske klimazone (fx Sisimiut) og tempererede klimazone (fx Fredericia). At beskrive nogle typiske plantearter. At sammenligne udvalgte plantearter/ plantesamfund fra de to klimazoner. At få forståelse for hvilken betydning klimaet har for hvilke planter som kan leve i et bestemt område.

Ferskvandsøkologi - øvelseskompendium 4 af 4
Undervisningsmateriale og øvelseskompendium til biologi. Formål: At få kendskab til de økologiske forhold i søer og give en baggrund for at vurdere og tolke biologiske, fysiske og kemiske data fra søer. At undersøge ligheder og forskelle mellem to søer i hhv. det tempererede klimabælte og Arktis. At kunne argumentere for, hvilken betydning klimaet generelt, har for hvilke organismer der kan leve i et bestemt område.

Geologi- øvelseskompendium 2 af 4
Undervisningsmateriale og øvelseskompendium til geografi/geologi. Formål: At opnå en grundlæggende forståelse for den geologiske del af jordbunden, som er skabt under sidste istid ved hjælp af feltarbejde med udvælgelse og indsamling af sedimentprøver, samt laboratorieøvelser som sigteanalyse og mikroskopi.

Jordbundsøkologi - øvelseskompendium 1 af 4
Undervisningsmateriale og øvelseskompendium til biologi. Formål: At undersøge jordbundens indhold af kulstof, samt teoretisk forstå hvilken betydning kulstof indholdet i jorden kan have på det lokale og globale miljø. At kunne opsætte eksperimenter til besvarelse af en opstillet problemformulering og hypotese. At kunne anvende matematikken til modellering og behandling af sine resultater. 

Læreplaner
Undervisningsvejledninger
Sidst opdateret: 25. juli 2022