airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pædagogikum

Bekendtgørelse nr. 18 af 17. september 2015 fastsætter rammer for pædagogikumuddannelsen på den gymnasiale uddannelse.

Studieordning teoretisk pædagogikum 

Tilsynsførende kursus 2015

Kompendium til pædagogikum

Kompendiet indeholder rammer, metoder og teori til pædagogikumvejlederne på GUX.

Kompendiet er udarbejdet af og til de 4 gymnasier i Grønland og kan revideres løbende af kursusledere og pædagogisk ledelse på gymnasierne.

Kompendiet har fokus på aktionslæring og hvordan metoden indgår i vejledningen.

At lære at undervise

Vejledende tidslinje

Kompendium til pædagogikum

Efteråret 2015 afholdt departementet for uddannelse kursus for tilsynsførende ved Eva Haue.

Materiale fra kurset findes herunder. Filerne ligger bag lås og kan tilgås ved at logge ind med skolekode.

Opmærksomhedspunkter - særlige fokuspunkter i Grønland

Generelle regler - udvalgte paragraffer fra bekendtgørelsen og almindeligt forekommende udfordringer.

Tilsynsførendes rolle - formelle opgaver, rolle, faglig kompetence, første og andet besøg.

Kursuslederens rolle - Kursusleders rolle med fokus på relationen til den tilsynsførende.

Kandidatens vinkel - eksempler og citater fra kandidaterne ifm besøg fra den tilsynsførende.

 

Vejledermøde 2015

I forbindelse med opstart af ny pædagogikumordning august 2015 mødtes vejledere fra gymnasierne for at drøfte den konkrete implementering af ny pædagikumordning.

Mødet resulterede i nedenstående materiale.

Bemærk at materialet er udarbejdet af gymnasierne og til gymnasierne. Materialet skal ikke ses som retningslinjer udstukket fra departementet for uddannelse.

Filerne ligger bag lås, tilgå materialet med din skolekode.

Nylærerkursus årsplan - Anbefalinger til gennemførsel af nylærerkursus anno 2015. Udgangspunktet er en 3-deling af fokus for nye lærere: Didaktik, sociale/kulturelle områder og organisation. Læs videre i dokuementet.

Supervision - anbefalinger til supervisor-rollen. På skolerne kan man vurdere om man vil dele rollen på to personer eller lade supervisor og vejleder være den samme. Læs videre i dokuementet.

Kompendium til pædagogikumvejledere

Forslag til vejlederkursus

Portefølje og logbog i vejledningen + case

Uddannelsesplan - skabelon og eksempel

Uddannelsesplan for 2 årig pædagogikum inkl. nylærerkursus

Årshjul for kursusledere 2015-16

Funktionsbeskrivelse for pædagogikumsupervisor GUX Qaqortoq (log ind for at hente filen)

Sidst opdateret: 07. april 2020