airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Angusakka

'Angusakka' betyder 'Det, jeg har opnået' og er et værktøj, der bruges til at vurdere den enkelte elevs udbytte af undervisningen samt generelle trivsel under hele skoleforløbet. Angusakka udfyldes to gange om året, og lægger således op til en fortløbende, helhedsorienteret evaluering af elevens skoleforløb.
Vejledninger til Angusakka
Elevens selvvurdering

Elevens selvvurdering giver eleven mulighed for at tænke over sin egen faglighed samt give udtryk for egne interesser og ønsker i forhold til undervisningen. Eleven, læreren og forældrene kan herefter bruge selvvurderingen som referenceramme for elevens:

  • Emne- og projektarbejde
  • Faglige forløb
  • Skole/hjem-samtaler
  • Personlige og faglige udvikling

Eleven udfylder arket sammen med læreren.


1.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

 

Lærerens ark
Lærerarket giver elevens lærere en mulighed for at lave et samlet overblik over elevens faglige, personlige og sociale udvikling. Lærerarket udfyldes af klassens faglærere, og er en del af fundamentet for lærernes vidnesbyrd om eleven.

1.klasse
2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse
Vidnesbyrd og standpunktskarakterer - OBLIGATORISK

Vidnesbyrd og standpunktskarakterer udfyldes af læreren i Tabulex TEA, og sendes hjem med eleven til underskrift af forældrene forud for skole/hjem-samtalen. En underskrevet kopi opbevares på skolen.

Lærernes vidnesbyrd er en samlet vurdering af elevens faglige kompetencer i forhold til de satte læringsmål, jf. Bekendtgørelsen om trinformål, fagformål og læringsmål. Dertil vurderer lærerne også elevens personlige og sociale udvikling under skoletiden – herunder elevens:

  • Skolearbejde og faglige deltagelse
  • Sociale interaktion med lærere og andre elever
  • Deltagelse i skolens aktiviteter

Karaktererne tildeles efter GGS – Greenlandic Grading System – jf. Bekendtgørelsen om evaluering og dokumentation i folkeskolen.

Ved problemer med Tabulex TEA, bruges nedenstående formularer.

1. klasse
2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse Vidnesbyrd
8.-10. klasse Standpunktskarakterer

Hjemmeark

Hjemmearket giver eleven og forældrene en mulighed for at give udtryk for elevens trivsel på skolen. Hjemmearket sendes med eleven hjem, udfyldes af eleven og forældrene, og medbringes til skole/hjem-samtalen.

1.klasse
2.-3.klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Handleplan - OBLIGATORISK

Handleplanen udarbejdes og underskrives forud for skole/hjem-samtalen, og en underskrevet kopi opbevares på skolen.

Handleplanen giver eleven, lærerne og forældrene et overblik over elevens læring, faglige og personlige udvikling samt fremtidige læringsønsker. Handleplanen er baseret på lærernes vidnesbyrd, elevens standpunktskarakterer og hjemmearket, og skal hjælpe skolen og lærerne med at optimere elevens læring i forhold til fastsatte læringsmål, jf. Bekendtgørelsen om trinformål, fagformål og læringsmål. Handleplanen udarbejdes af eleven, lærerne og forældrene i fællesskab, og elev og forældre får en kopi med hjem.

Handleplanen kan enten være en samlet handleplan for alle fag eller en fagvist opdelt handleplan.

Samlet handleplan for alle fag

1. klasse
2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Fagvist opdelt handleplan

2.-3. klasse
4.-7. klasse
8.-10. klasse

Handleplan for uddannelsesvalg - OBLIGATORISK

Handleplan for uddannelsesvalg udarbejdes og underskrives forud for skole/hjem-samtalen, og en underskrevet kopi opbevares på skolen.

Handleplanen for uddannelsesvalg henvender sig til elever i 10. klasse, og bruges af lærerne til at vejlede eleverne i deres valg af videre uddannelse.

Handleplan for uddannelsesvalg
Vejledning til læreren
Vejledning til eleven

Diplomer

Eleverne har mulighed for at få udfyldt et diplom som bevis på at de overgår til næste elevtrin.

3. klasse
7. klasse

Prøvekontoret for Trintest & Afsluttende evaluering

Prøvekontoret

(+299) 34 62 17 & (+299) 34 62 94

ilamisili@nanoq.gl

Lovgivning

Læreplaner
Læseprøver i Grønlandsk
Gå til
Projektorienteret arbejde
Gå til
Trintest
Gå til
Sidst opdateret: 12.marts 2024