airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Læringsmål

Pr. 1. august 2023 er Selvstyrets reviderede bekendtgørelse nr. 38 af 26. juli om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder trådt i kraft.

De reviderede læringsmål er præciserede og forenklede, og reduceret markant i antal i forhold til læringsmålene fra 2003. Læringsmålene er udformet som overordnede kompetencemål. Kompetencebegrebet skal forstås som en sum af viden, færdigheder og erfaringer. Læringsmålene er bindende. 

Som supplement til læringsmålene er der opstillet vejledende videns- og færdighedsmål, som kan anvendes i alle trin af undervisningen.

Overgangsbestemmelse
I forbindelse med den reviderede bekendtgørelse er der en overgangsbestemmelse. Dette betyder:

- I skoleåret 2023-2024 gælder Selvstyrets reviderede bekendtgørelse nr. 38 af 26. juli 2023 om trinformål, fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder fra 1.-7. klassetrin.

- 8.-10. klassetrin skal i skoleåret 2023-2024 fortsat følge Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 16 af 24. juni 2003 om trinformål samt fagformål og læringsmål for folkeskolens fag og fagområder.
Sidst opdateret: 13. maj 2024